Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

Giải pháp lắp đặt hệ thống an ninh camera tại Cần Thơ

Một số giải pháp cho hệ thống an ninh tại Cần Thơ

Giải pháp hệ thống an ninh Camera tại Cần Thơ
Giải pháp lắp đặt hệ thống an ninh Camera tại Cần Thơ

Hệ thống camera cho Ngân hàng tại Cần Thơ

Giải pháp hệ thống an ninh cho ngân hàng Camera tại Cần Thơ
Giải pháp an ninh Camera tại Cần Thơ

Mô hình lắp đặt cho tổng đài - TDE (Analog) tại TP.Cần Thơ

Giải pháp tổng đài nội bộ tại Cần Thơ
Giải pháp lắp đặt tổng đài tại Cần Thơ


Mô hình lắp đặt cho tổng đài - TDE (IP) tại Cần Thơ

Giải pháp lắp đặt tổng đài IP tại Cần Thơ